/ zaostrenie na iOS - ios, zxing

zxing zameranie na iOS - ios, zxing

Možno tu niečo chýba, ale zdá sa, že zxing nepodporuje automatické zaostrovanie. Po vykonaní niektorých vyhľadávaní tu a na stránkach Google som nenašiel nič, čo by poskytlo nejaký prehľad.

Napr. na mojom iPhone 4 pomocou vzorovej aplikácie ScanTest mnohé kódy QR sú rozmazané a zložité, aby aplikácia rozpoznala.

Takže, aby som bol trochu konkrétnejší: Podporuje zxing automatické zaostrovanie na iPhone a ak áno, ako ho implementujete?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Hmm ... kamera samofokuje sama o sebe na hardvéri, ktorý nie je pevne zameraný, ak nie je povedané robiť inak, verím. Myslím, že je to možné urobiť vec, ale nie to urobiť.