/ / Spracovanie otvorte virtuálny sériový port - java, linux, sériový port, virtuálne spracovanie

Spracovanie otvorí virtuálny sériový port - java, linux, sériový port, virtuálne spracovanie

Používam spracovanie lib a chcem vytvoriť virtuálny sériový port s ním, a s čítať oter, majú veľa príkladov pre čítanie sériových portov, ale nenašiel som, ako otvoriť sériový port, ako to môžem urobiť.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Z odkazu, ktorý ste uviedli, http://www.processing.org/reference/libraries/serial/Serial.html:

// Example by Tom Igoe

import processing.serial.*;

// The serial port:
Serial myPort;

// List all the available serial ports:
println(Serial.list());

// Open the port you are using at the rate you want:
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

// Send a capital A out the serial port:
myPort.write(65);