/ Otázka týkajúca sa Zxingu pre Android - java, android, qr-code, zxing

Otázka týkajúca sa Zxingu pre Android - java, android, qr-code, zxing

pracovať so Zxing v J2ME som mal:

MonochromeBitmapSource source = new LCDUIImageMonochromeBitmapSource(bitmapFile);

Nemám žiadne problémy s prácou s týmto Zxing v systéme Android, s výnimkou tohto prípadu, neviem, ako vytvoriť MonochromeBitmapSource vzhľadom na to, že neexistuje trieda LCDUI .....

Akýkoľvek náznak?

Vďaka!

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nájsť PlanarYUVLuminanceSource v android/ modul. Toto je náprotivok pre systém Android.