/ / Obdĺžnik použitý v knižnici ZXING pre skenovanie QR kód nie je centrom - java, android, zxing

Obdĺžnik použitý v knižnici ZXING pre skenovanie QR kód nie je centrovaný - java, android, zxing

Mám požiadavku, v ktorej musím skenovaťQR kód pomocou knižnice ZXING v aplikácii Android. Pridal som v mojom projekte kompletný kód ZXING a napísal nasledujúci kód pre otvorenie kamery na skenovanie kódu QR.

 Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.putExtra("SCAN_MODE", "QR_CODE_MODE");
startActivityForResult(intent, 0);

obdĺžnik použitý na skenovanie QR kódu na fotoaparátenie je v strede? obdĺžnik prichádza v pravom dolnom rohu. Nechcem zmeniť žiadny kód z knižnice ZXING. Môže mi niekto pomôcť pre toto riešenie získať tento obdĺžnik v Centered?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

PS, vývojár tu, to bolo opravené (alebo skôr riešenie) asi pred mesiacom v zdrojovom strome. Verzia 4.0 bude krátko zverejnená, ktorá obsahuje zmenu. Beta verzia je tu: http://code.google.com/p/zxing/downloads/list

Problém je, že niektoré zariadenia si myslia, že sú v režime na šírku pri vytváraní, aj keď aplikácia je iba na šírku. Je to problém platformy alebo zariadenia, ale ľahko pracoval.