/ Ako otvoriť projekt Zxing v službe Android Studio a skompilovať ho? - java, android-studio, čiarový kód, zxing, qr-kód

Ako otvoriť projekt Zxing v aplikácii Android Studio a zostaviť ho? - java, android-studio, čiarový kód, zxing, qr-kód

Stiahol som si Projekt Zxing a ja by som ho chcel otvoriť v aplikácii Android Studio a zostaviť ju.
Ako to môžem spraviť?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Vytvorte nový modul knižnice Java:

tu zadajte popis obrázku

Kopírovať zdrojový kód Zxing do tohto priečinka:

tu zadajte popis obrázku

Ctrl + Shift + F9 pre vytvorenie tohto modulu.

Vyberte hlavný projekt a stlačením klávesu F4 otvorte štruktúru projektu. Kliknite na závislosti a pridajte modul Zxing:

tu zadajte popis obrázku

Teraz môžete používať Zxing Classes a staviť svoj projekt Android.