/ / MapReduce Nutch tutorials [zatvorené] - java, mapreduce, nutch

MapReduce Nutch tutorials [zatvorené] - java, mapreduce, nutch

Mohol by mi niekto dávať pokyny, ktoré by vysvetľovali, ako napísať program mapreduce do Nutch?

Ďakujem.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Kniha Hadoop: Definitívna príručka je dobrým zdrojom na MapReduce vo všeobecnosti. Kapitola 14 obsahuje niekoľko prípadových štúdií o Hadoopovi a jedna z nich je o Nutch. Pomáha mi vidieť spôsob, akým Nutch používa Hadoop a MapReduce.