/ / import nemožno vyriešiť pre projekt ZXing java - java, eclipse, zxing

import nemožno vyriešiť pre projekt ZXing java - java, eclipse, zxing

Snažím sa používať ZXing s zatmenie

Snažil som sa importovať poháre, ktoré som našiel tu

ZXingImport

Eclipse stále nemôže nájsť tento dovoz

import com.google.zxing.common.BitMatrix;
import com.google.zxing.common.HybridBinarizer;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeReader;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeWriter;

Čo je zvláštne preto, že import com.google.zxing.*; funguje dobre

Možno už nie sú súčasťou JAR?

Čo mi chýbalo?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

pretože váš lib je prázdny, biely balík znamená žiadny súbor triedy.


0 pre odpoveď č. 2

Myslím, že som sa mýlil jar súbor

Teraz používam zxing_core.jar

Nie ste si istí, čo mali byť tí ostatní ...