/ Ako skontrolovať obsah histórie v systéme android? java, android, zxing

Ako skontrolovať obsah Histórie v androidi? java, android, zxing

Spravujem svoju vlastnú aplikáciu na "Samsung Y", ktorý spúšťa ZXing pri spustení tlačidla, neviem, ako vidieť podrobnosti čiarového kódu skenovaného.

Prosím, niekto mi pomôž

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

keď chcete zavolať ZXing, umiestnite to

    Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.putExtra("SCAN_MODE", "QR_CODE_MODE");
startActivityForResult(intent, 0);

Potom urobíte onActivityResult na zachytenie výsledku zo ZXingu

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
if (requestCode == 0) {
if (resultCode == RESULT_OK) {
// The actual code result
String contents = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT");
// Type of barcode scanned (Barcode, QR, etc.)
String format = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_FORMAT"); //
}
}

Môžete tiež použiť ich intentIntegrator


0 pre odpoveď č. 2

Existuje veľa podobných otázok. Skontrolujte svoju odpoveď tu: Ako používať Zxing v android ak u chcete uložiť históriu intent.putExtra("SAVE_HISTORY",true); namiesto false