/ / Odloženie zobrazenia iframe, kým sa nenačíta nový iframe - javascript, jquery, html, iframe

Odložte zobrazenie iframe, kým sa nenačíta nový iframe - javascript, jquery, html, iframe

Mám rámček iframe, ktorý chcem zmeniť jeho zdrojovú adresu URL po 7 sekundách. Problém je vtedy, keď to robím, je čas, kedy obsah iframe zmizne pri načítaní novej zdrojovej adresy URL.

Toto je môj rámček:

<iframe src="http://someurl1.com" width="875" height="550" frameborder="0" id="anim"></iframe>

A toto je kód, ktorý momentálne používam na zmenu src:

    jQuery(document).ready(function () {
setTimeout(function(){
document.getElementById("anim").src = "http://someurl2.com";
}, 7000);
});

V ideálnom prípade by som chcel mať fadeout / in pre novú URL, ale ja by som rád, že začať s dostať to, takže tam nie je prázdny priestor ako druhá URL načíta!

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Čo môžete urobiť, je použiť druhý IFrame. Po 7 sekundách načítate druhý IFrame. Pri udalosti načítania druhého IFrame skryjete prvú a ukážete druhú.

Ide o prácu okolo, ale mala by robiť to, čo potrebujete.