/ / Div reloading jquery a prenášanie PHP premenných s ním - javascript, php, jquery

Div prekladanie jquery a prechod PHP premenné s ním - javascript, php, jquery

Z nejakého podivného dôvodu sa to nezdápráce, pokúsil som sa používať statické Vars ako to, ale bude fungovať, kým som sa presťahoval z testu isset. Myslím, že to má čo do činenia s tým, že nie je schopný odovzdať takéto dáta?

<?php
if(isset($_GET["test"]))
{
?>Hey<?php  $count="1"; echo $count;
}
?>
<head>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script></head>

<div id="main">
<a><div id="dialogue" style="cursor: pointer; cursor: hand;">Click to continue</div></a>
</div>

<script type="text/javascript" language="javascript">
$(document).ready(function() { /// Wait till page is loaded
$("#dialogue").click(function(){
$("#main").load("dialogue.php?test&count=<?php echo $count ?>", function() {
// can add another function here
});
});
}); // End of Wait till page is loaded
</script>

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Definícia zaťaženia

.load( url [, data ] [, complete ] )

Skúste s údajmi, ako napríklad tento príklad https://api.jquery.com/load/

$( "#objectID" ).load( "test.php", { "choices[]": [ "Jon", "Susan" ] } );