/ / Zurb Foundation 5 tooltip na nesprávnom mieste - javascript, css, tooltip, zurb-foundation

Zurb Foundation 5 tooltip na nesprávnom mieste - javascript, css, tooltip, zurb-foundation

Skopírujte / prilepte príklad zo zurb a mámcss a js načítané. Keď sa vznášam nad slovami, mýtus funguje normálne, až kým sa nedokončí jeho prechod a potom sa zapne do spodnej časti obrazovky. Akékoľvek nápady, čo sa deje?

Tu som odovzdal stránku dev: http://westend.rizenweb.com/neighborhood/, Prejdite nad slovami "rozšírené informácie", aby ste videli, čo sa deje.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Myslím, že ste to minuli, Inicializovať nadáciu Po vložení nadácie Javascript jednoducho pridajte jednoduché volanie na inicializáciu všetkých pluginov na vašej stránke.

Odporúčame inicializovať Nadáciu na konci stránky.

HTML

  <script>
$(document).foundation();
</script>