/ / Načítajte odpoveď do iframe pomocou jquery - javascript, jquery, iframe

Vložte odpoveď do iframe pomocou jquery - javascript, jquery, iframe

Môže mi niekto pomôcť načítať odpoveď do iframe pomocou JQuery. Skúšal som nasledovné spôsoby.

$.post(url, $("formid").serialize(), function(data) {
$("#myIframe").contents().html(data);
})

Nechcem robiť

$(".myIframe").attr("src", "myServlet/"+encodedParam);

Pretože to bude vystaviť data.A tiež v tj nie je schopný načítať okno s url s 2038 znakov. Vopred ďakujem.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

skúste použiť $("#myIframe").contents().find("html").html(data);


0 pre odpoveď č. 2
var iframe = $("#Iframe")[0].contentWindow.document;
iframe.open();
iframe.write(data);
iframe.close();

Toto riešenie fungovalo pre mňa Ďakujem za odpoveď :)