/ / jquery počkajte, kým sa načíta prvok iframe - jquery, iframe, load

jquery čakať, kým je načítaný iframe - jquery, iframe, load

Dobrý deň, používam tlačidlo, aby som po kliknutí na toto tlačidlo zmenil src prvku iframe:

$("#iframe").attr("src","someurl");

Existuje spôsob, ako zobraziť správu „Čakajte“ alebo zavádzač gif, kým sa nenačíta nová adresa URL?

odpovede:

5 pre odpoveď č. 1

Prečo nepoužívať funkciu jQuery.load, ktorá má spätné volanie na správu zobrazeného textu:

HTML

<button id="myLoadButton">Load</button>
<div id="Myiframe"></div>

JS

$("#myLoadButton").click(function(){
$(this).text("Please wait...");
$("#Myiframe").load("ajax/test.html", function(){
$("#myLoadButton").text("Content loaded!");
});
})

0 pre odpoveď č. 2

vlastnosť src iba nastavila adresu URL pre rámec, ale funkcia načítania je udržiavaná pomocou jquery engine.so ajax globálne funkcie čakajú na dokončenie funkcie load ().

 $("#iframe").attr("src","someurl");

Najprv sa uistite, že udalosť ajax je asynchrónna a použiť to,

 $("#iframe").load("someurl");

Toto je jediný spôsob, ako zobraziť správu „Čakajte“ alebo načítavač gif, kým sa nenačíta nová adresa URL