/ / get element, ktorý je triedy s konkrétnym href - jquery, href

získať prvok, ktorý je triedy s konkrétnym href - jquery, href

Toto je kód, ktorý používam na získanie prvku s konkrétnou hodnotou href:

var myElement = $("a[href="http://www.stackoverflow.com"]");

Chcel by som získať len prvky, ktoré majú názov triedy. Snažil som sa to, ale to nefungovalo.

var myElement = $(".title, a[href="http://www.stackoverflow.com"]");

Máte nejakú predstavu, čo mi chýba?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Zbavte sa , a použite volič ako

var myElement = $("a.title[href="http://www.stackoverflow.com"]");

demonštrácie

Nad voličom sa vyberie všetko a značky s a class z .title s href ktoré ste zadali.

Dôvod, pre ktorý váš selektor zlyhal, je, že keď používate a , vyberie všetko a tagy s tým href hodnota a všetky prvky s triedou .title čo nie je to, čo hľadáte. Preto píšeme a.title ktorý vyberie a iba ak majú title trieda.


1 pre odpoveď č. 2

Môžete to urobiť, aby ste dostali všetko .title s section "http://www.stackoverflow.com"

var myElement = $("a[href="http://www.stackoverflow.com"].title");

Výber triedy (".class") https://api.jquery.com/class-selector/