/ / e.pageX nefunguje správne vo všetkých rozlíšeniach - jquery, html5, css3

e.pageX nefunguje správne vo všetkých rozlíšeniach - jquery, html5, css3

Po kliknutí na rozpätie musím zobraziť správu vtejto pozícii. Takže som použil e.pageX na určenie polohy kliknutia myši, pretože môže byť viac ako dve rozpätia. Funguje to v rozlíšení. Ak maximalizujem rozlíšenie, správa sa zobrazuje ďaleko od cvakaného rozpätia.

$("div.moveRemoveItems").on("click",".detailRowThree #itemRawHerb",function(e) {
e.preventDefault();
$("div#viewboxCR").css( "left", e.pageX+30 );
$("div#viewboxCR").show();
$("div#viewboxCR").css("z-index","999");
}

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

V tomto html modeli by ste mali nastaviť vlastnosť css:

<div class="parent">
<div class="child">
</div>
</div>

takže vlastnosť css by mala byť

.parent{
position: fixed;
width: 100%;
height: 100%
top: 0;
left: 0;
}

.child{
position: relative;
width: 200px;
margin: auto;
}

Tak by to malo fungovať. Napriek tomu môžete použiť metódu jquery .resize (), somthing like this:

$(window).on("resize", function() {
// your diffirent code here for calcaulating parametrs
});

Ak vás správne rozumiem.