/ / Ako odovzdávať parametre pomocou väzby (jQuery -event handler)? - jquery, parametre, väzba

Ako odovzdávať parametre pomocou väzby (jQuery -event handler)? - jquery, parametre, väzba

Mám tieto dve riadky

 $(".closeimg_jq").mouseover({close:"closehover.png"},hoverimage);
$(".closeimg_jq").mouseout({close:"close.png"},outimage);

Ako môžem použiť obojstrannú náhradu týchto dvoch riadkov? Chcem preniesť parametre do nasledujúceho:

 $(".closeimg_jq").bind({mouseover:hoverimage},{mouseout:outimage});

Prvý funguje dobre, keď zavolám parameter e.data.close.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Ak kód nepoužíva dynamicky vytvorené objekty, ako napríklad vo vašom príklade, stačí vytvoriť objekt vo funkčnom tele.

$(".clouseimg_jq").hover(function(){
var obj = {close:"closehover.png"};
//...do something
},function(){
var obj = {close:"close.png"};
//..do something
});

0 pre odpoveď č. 2

Nie je možné použiť vo forme typu spätného volania bind, ale stále môžete použiť reťazenie metód na oholenie niekoľkých znakov pri uskutočňovaní viacerých hovorov na rovnakom objekte; jQuery podporuje všade, kde je to možné, reťazenie metód:

$(".closeimg_jq")
.mouseover({close:"closehover.png"},hoverimage)
.mouseout({close:"close.png"},outimage)

PS: Čo sa snažíte urobiť - to by sa nemalo robiť v čistom CSS background-image?