/ / získať atribút údajov z odkazu v rámci zoznamu ul - jquery, html

získať atribút údajov z odkazu vo vnútri zoznamu ul - jquery, html

Snažím sa chytiť dátový atribút z odkazu v zozname, keď naň kliknem.

$(document).on("click", "ul.pagination li a", function(e)
{
e.preventDefault();
var page = $(this).attr("page");
var article_id = getUrlParameter("aid");
alert(page);
$(".comments").load("page", {"type":"reload", "article_id":article_id, "page":page}, function() {
$(".comments").scrollMinimal();
$(".comments").highlight();
});
});

Zoznam by vyzeral takto:

<div class="fnone">
<ul class="pagination">
<li><a data-page="2" href="testpage=2#comments">2</a></li>

Mojim problémom je, že "stránka" je vždy undefined, Nie si celkom isté, kde sa tu mýlim.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1
  1. použitie .attr("data-page") pretože to je meno atribútu

$(document).on("click", "ul.pagination li a", function(e){
e.preventDefault();
var page = $(this).attr("data-page");
alert(page)
});
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
A list would look like this:

<div class="fnone">
<ul class="pagination">
<li><a data-page="2" href="testpage=2#comments">2</a></li>
</ul>
</div>