/ Ako previesť Juniper config na json - json

Ako previesť Juniper config na json - json

Potrebujeme previesť konfiguráciu Juniper na json, či je tam nejaký juniperový príkaz alebo ako by sme mali napísať malý rubínový kód na premenu predvolenej konfigurácie juniper do json.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

AFAIK neexistuje žiadny príkaz na konverziu na JSON, ale možno ste ju mohli prečítať vo formáte XML, potom previesť XML na JSON pomocou Ruby?

Junos

show configuration | display xml

rubín

Hash.from_xml("...").to_json

0 pre odpoveď č. 2

V prípade, že niekto hľadá: https://beastiebytes.com/public_files/juniper_hash.rb

require "json"
require "juniper_hash"
JuniperHash.get_hash(File.open("juniper.conf").read).to_json

0 pre odpoveď č. 3

Po uvoľnení Junos 14.2, show config | display json príkaz je k dispozícii. http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos14.2/topics/concept/junos-cli-pipe-filter-functions-overview.html


0 pre odpoveď č. 4

V konfiguračnom režime môžete: show | display json

Ak ho chcete uložiť do súboru zobraziť | zobraziť json | uložiť súbor.cfg