/ / Trouble Running AlchemyAPI Prírodný jazyk klasifikátor APP v Bluemix - json, ibm-cloud, ibm-watson, alchemyapi, nl-klasifikátor

Trouble Running AlchemyAPI Klasifikátor prirodzeného jazyka APP v Bluemix - json, ibm-cloud, ibm-watson, alchemyapi, nl-klasifikátor

Som úspešne nasadený AlchemyAPI Natural Language Classifier Sample App v Bluemix tu.

Keď som to však spustil, opakovane som dostal výstup:

"Chyba sa nenašla"

bez ohľadu na to, ktorú otázku si vyberiem a opýtam sa.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Na nebol nájdený výnimkou je pravdepodobne, pretože ste didn "t vytvoriť a vyškoliť triedenia.
Existuje a cvičenie to vysvetľuje, ako vytvoriť a vyškoliť triedenia.
Budete potrebovať poverenia služby, ktoré môžete získať z Bluemix.
Jednu vec chcem vysvetliť je, že prirodzený jazyk triedenia nie je súčasťou Alchemy API.


Vytvoriť triedenie bude prebiehať:

curl -i -u "<username>":"<password>" 
-F training_data=@<path_to_file>/weather_data_train.csv 
-F training_metadata="{"language":"en","name":"TutorialClassifier"}" 
"https://gateway.watsonplatform.net/natural-language-classifier/api/v1/classifiers"

weather_data_train.csv je tu

Akonáhle triedenia je vyškolený (~ 10 minút) budete musieť aktualizovať Ukážková aplikácia poukázať na vytvorené klasifikátor, vidieť navádzať.