/ / Prístup k objektom Json v perlu a jeho opätovné použitie v inej JSON - json, perl, mason

Prístup k objektom Json v perlu a jeho opätovné použitie v inom JSON - json, perl, mason

Dostal som argumenty v mojom handlerovi, ktorý vyzerá v nasledujúcom formáte:

$data = {
"cacheParams" => 0,
"requests" => {
"locationId" => 1,
"uniqueId" => [
"ABC",
"DEF",
"XYZ"
]
}
};

Som schopný získať prístup k žiadosti pomocou $data["requests"], Ako môžem získať prístup k hodnotám uloženým v žiadostiach, t.j. locationId a uniqueId? Musím použiť tieto hodnoty na vytvorenie inej JSON takto:

my $input = {
stateID => 44,
locationId => requests.locationId,
uniqueId => requests.uniqueId
.
.
.

}

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Na $data["requests"] objekt by mal byť hash v ceste. Tak môžete prístup k kľúče ako v nasledujúcom:

$data["requests"]->{"locationId"}
$data["requests"]->{"uniqueId"}

or

$requests = $data["requests"]
$locationId = $requests->{"locationId"}
$uniqueId = $requests->{"uniqueId"}