/ Ako uložiť súbor JSON po aktualizácii - json, node.js, object, save

Ako uložiť súbor JSON po aktualizácii - json, node.js, object, save

Takže sa snažím naprogramovať niečo pomocou uzla.js, mám súbor, ktorý sa nazýva "profile.json", čo je objekt.Ak sa niečo stane, musím aktualizovať hodnotu "meno" na nové meno. "profile.name = meno2;" ale po reštartovaní môjho programu sa všetko vráti a musím to znova zmeniť. Takže môj problém je, ako by som uložil json po jeho aktualizácii? Vďaka pokročilému, Nikita

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Nie je uložený, pretože čítate súbora aktualizáciu v aplikácii. V súbore však nič nemeníte. Po prečítaní súboru a analýze JSONu neexistuje žiadny odkaz na pôvodný súbor. JSON existuje iba v pamäti. Budete chcieť použiť triedu súborového systému NodeJS na zápis súboru. https://nodejs.org/api/fs.html Najskôr skontrolujte, či súbor existuje, či to odstráni (alebo presunúť / premenovať). Po druhé, uložte súbor pomocou metódy fs.writeFile.