/ / Zmena hesla - SAP HANA Studio - prihlásenie, hana, change-heslo

Zmena hesla - SAP HANA Studio - prihlásenie, hana, change-heslo

Keď sa pokúšam o prihlásenie pomocou aplikácie SAP HANA Studio (Eclipse s doplnkami HANA - všetko aktuálne)

Dostávam nasledujúci dialóg:

Zmeňte heslo - pred kliknutím na tlačidlo OK

Po vyplnení starého hesla, nového hesla a kliknutí na OK sa zobrazí správa:

Používateľ null je povinný zmeniť svoje heslo

tu zadajte popis obrázku

Ako to napraviť?

Nedávno som zmenil heslo systému Windows a HANA Studio má pracovať s jednotným prihlásením.

Tiež nefunguje pri pokuse o zmenu passsword cez Security → Users → <own user>:

HANA GUI užívateľovi

Dialogové chybové hlásenie

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

1.

Vzhľadom na to, že na prihlásenie do databázy by malo fungovať jednotné prihlásenie, zmenil som konfiguráciu:

Z prihlásenia používateľa databázy:

Existujúca konfigurácia

Ak chcete prihlásiť používateľa OS:

Nová konfigurácia

2.

Skúste zmeniť heslo pomocou SQL: alter user <myUser> "<newPassword>"