/ / Magento adresy URL presmerovania na bez trasy - magento-1.6, presmerovanie URL

Adresy URL služby Magento presmerovávajú na bez trasy - magento-1.6, presmerovanie URL

Mám magento setup (Magento ver. 1.6.0.0) na svojom serveri hosting a snažím sa vytvoriť novú php stránku, ktorá nemá nič spoločné s Magento.

page.php:

<?php

echo "test";

?>

Dala som túto stránku do testovacej zložky a pokúsila sa ju získať:

domain.com/test/page.php

Automatické presmerovanie stránky však smeruje bez trasy.

Existuje nejaké globálne nastavenie / konfigurácia, ktoré to robí v Magento?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Zistil som, že to bolo spojené s presmerovaním súboru .htaccess na nesprávne umiestnenie, a preto sa celá adresa URL vždy porušovala.