/ / Generovanie údajov o zdrojoch produktov v programe Magento - magento, magento-1.3

Generovanie webových informačných kanálov pre produkty v Magento - magento, magento-1.3

Chcel by som vedieť, či má Magento nejaký domorodecgenerátor krmív produktov (myslím v zadnej časti). Potrebujem kanály, ktoré sa majú generovať v URL, nie fyzických súboroch, pretože sa budú automaticky nazývať každú hodinu. Softvér Shopware obsahuje časť s informáciami o produktoch, preto som sa zaujímal o program Magento.

V prípade, že takáto možnosť neexistuje, hľadala som akékoľvek bezplatné rozšírenie alebo rozšírenia, ktoré by to robili správne, ale nenašlo.

Krmivá sú potrebné pre službu Google Merchant, reklamy Facebook a Belboon.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nasledovali tieto odkazy týkajúce sa vytvárania informačných kanálov produktov

1- https://www.demacmedia.com/magento-commerce/magento-tutorials/magento-data-feed/

2- http://www.cpcstrategy.com/blog/2013/06/magento-feed-exporter-how-to-use/


0 pre odpoveď č. 2

Magento má zabudovaný generátor RSS kanálov:

https://magenticians.com/add-rss-feed-to-magento/