/ / Má magento cache non magento zložky? [zatvorené] - magento

Má magento cache non magento zložky? [zatvorené] - magento

Má magento cache žiadny magento priečinky a súbory? Mám nejaké wordpress blogy v tento magento koreňovej zložke, bude magento pokúsiť sa do vyrovnávacej pamäte?

odpovede:

7 pre odpoveď č. 1

Nie.

Ukladanie do vyrovnávacej pamäte Magentos je založené na objekte, nie je založené na zložkách

Ak chcete vidieť, ako Magento implementoval svoje hlavné pamäte, pozrite si triedy:

Mage_Core_Model_Config              // CONFIG
Mage_Core_Model_Layout_Update           // LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG
Mage_Core_Block_Abstract             // BLOCK_HTML
Mage_Core_Model_Translate             // TRANSLATE
Mage_Core_Model_Resource_Db_Collection_Abstract  // COLLECTION_DATA
Mage_Eav_Model_Entity_Attribute          // EAV_ATTRIBUTE
Enterprise_PageCache_Model_Processor       // FPC

1 pre odpoveď č. 2

Nie, pretože nie je súčasťou Magento.


0 pre odpoveď č. 3

jeho zvláštne, že musíme napísať minimálne 30 znakov, aby sme povedali "nie, nebudú ich uložiť do vyrovnávacej pamäte"