/ / V module sitemap magento sa sitemap.xml vygeneroval, keď predná strana kategórií produktov nechce pridať cestu, ako to urobiť? - magento, mapa stránok

V module sitemap magento vytvoril súbor sitemap.xml, keď predná časť kategórií produktov nechce pridať cestu, ako to urobiť? - magento, sitemap

Kto mi môže povedať, v module magento v súbore Sitemap, sitemap.xml vygenerovanom, keď predná strana kategórií produktov nechce pridať cestu, napríklad: adresa stránky produktu je http://XXXX.com/category/category_product.html, Chcem uviesť adresu stránky produktu http://XXXX.com/category_product.html, ako to urobiť? Kto mi môže dať dobrý návrh? Vďaka!

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Môžete to skúsiť dosiahnuť povolením kanonickej adresy URL pre produkty v systéme Windows System -> Configuration -> Catalog -> Search Engine Optimizations -> Use Canonical Link Meta Tag For Products -> Yes