/ / Middleman pomocou nadácie 6 - sprostredkovateľ, zurb-základ-6, sprostredkovateľ-4

Middleman pomocou nadácie 6 - sprostredkovateľ, zurb-základ-6, sprostredkovateľ-4

Chcem používať Middleman s nádhernou nadáciou 6. Tu je repo, ktoré som našiel na webových stránkach spoločnosti Middleman.

Mám Middleman nainštalovaný, rovnako ako Xcode vývojári nástroje. Keď bežím middleman init -T james-weaver/middleman-foundation-6 portfolio v mojom Termináli dostanem Unknown Project Template chyba.

Čo tu robím zle?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Pokúste sa nainštalovať základové stránok (v6) v koreňovom kontexte projektu Middleman pomocou nástroja NPM:

cd middleman-project
npm init -y
npm install foundation-sites --save

Potom, v spise source/stylesheets/site.css.scss, pridajte:

@import "../../node_modules/foundation-sites/scss/foundation";
@include foundation-everything;

Funguje to! Nakoniec sa môžete pozrieť na súbor foundation.scss a prispôsobiť to, čo je načítané foundation-everything.