/ Ignorovanie menej súborov s Middleman - sprostredkovateľ

Ignorovanie menej súborov s Middleman - sprostredkovateľ

Mám projekt Middleman, ktorý obsahuje niekoľko menej súborov. Myslím, že Middleman sa pokúša zostaviť súbory, ale zlyhá. Môžem to reprodukovať na čistú inštaláciu. Práve iniciujem projekt, pridaj prázdnu "test.less" v zdrojovom priečinku a potom budujte alebo spustite server - obe zlyhajú. Mám chybu v počte: cannot load such file -- less (LoadError)

Existuje spôsob, ako tieto súbory explicitne ignorovať?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Middleman má podporu pre ignorovanie súborov. Dokumenty pre toto sú súčasťou dynamických stránok vlastnosť.

Vo vašom config.rb môžete zavolať ignore "test.less" a tento súbor bude ignorovaný.

Môžete to urobiť zložitejšie pomocou globálnych alebo regexných výrazov, napr. ignore "*.less", Pozrite si ignorovať docs pre podrobnejšie informácie.