/ / IIS 6.0 .htaccess - php, html, iis, iis-6

IIS 6.0 .Htaccess - php, html, iis, iis-6

Môžete to „predstierať“ .php ako súbor .html pomocou .htaccess:

Aplikácia AddType / x-httpd.php .html .htm

Ako to môžem urobiť pri používaní služby IIS 6.0?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Ak máte prístup k Správcovi služby IIS:

Vlastnosti webových stránok> Domovský adresár (karta)> Konfigurácia (tlačidlo)> Mapovania (karta)

vy mali by byť schopný priradiť, čo application / dll spracováva určité prípony súborov.