/ / Woocommerce REST API Chýba parameter OAuth spotrebiteľského kľúča - php, wordpress, api, rest, woocommerce

Woocommerce REST API Chýba parameter OAuth spotrebiteľského kľúča - php, wordpress, api, rest, woocommerce

Mám webovú lokalitu WooCommerce a buduje pre ňu aplikáciu (HTML, ANGULARJS). Potrebujem dostať produkty z webových stránok a zobraziť ich v aplikácii a používam rozhranie API REST.

Ak chcete získať produkty z WooCommerce, používam knižnicu klientov PHP WooCommerce REST API a podarilo sa im dostať produkty na obrazovke prostredníctvom PHP.

Potrebujem dostať produkty cez URL, ale keď idem http://example.com/wc-api/v3/products Mám chybu

{"errors":[{"code":"woocommerce_api_authentication_error","message":"oauth_consumer_key parameter is missing"}]}

Nechcem radšej pridať SSL na stránky, radšej by som zostal na HTTP a pochopil som, že Klientská knižnica mi pomáha pri autentifikácii cez HTTP požiadavku.

Ako môžem načítať produkty z adresy URL alebo ako môžem načítať oauth_consumer_key?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Skúste použiť "WooCommerce API - PHP Client". Táto knižnica je od vývojárov WooCommerce.

Prečítajte si tiež:

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/ http://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/?php#create-a-product