/ / Kombinácia aplikácií Yii-2 a Yii-1 - php, yii, migrácia, yii2, yii1.x

Kombinácia aplikácií Yii-2 a Yii-1 - php, yii, migrácia, yii2, yii1.x

Používam pokročilú šablónu Yii2 a pokúšam saPresuňte svoju existujúcu aplikáciu Yii-1 do aplikácie Yii-2. Mojim cieľom je, že Yii-1 beží tak, ako je, bez akýchkoľvek zmien. Potom môžem presunúť jednotlivé funkcie z mojej aplikácie Yii-1 do Yii-2. Preto môžem selektívne migrovať z Yii-1 na Yii-2

  • Je to životaschopný prístup?
  • Existuje nejaký iný spôsob, ako sa premiestniť z Yii-1 do Yii-2, čiastočne?

Na porovnanie, tento článok opis toho, čo chcem robiť, to znamená vložiť Yii-2 do Yii-1

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Premýšľali o tom aj toto. Myslím, že existujú problémy s kombináciou týchto dvoch. Napríklad overovanie používateľa. Budú modely a ovládače prevzatie autentifikácie z jedného rámca a budú môcť používať v druhom. V skutočnosti videli žiadnu dokumentáciu o týchto typoch otázok.