/ / Ako previesť číslo do slov v yii2 [uzavretý] - php, yii2, yii2-advanced-app, yii2-basic-app

Ako previesť číslo do slov v yii2 [uzavreté] - php, yii2, yii2-advanced-app, yii2-basic-app

Potrebujem premeniť sumu na slová napr. Celkom = 5600 na päť tisíc šesť sto iba v yii2

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

V prípade, že používate Yii2, môžete to urobiť tak jednoducho, ako je to nasledovné:

pozri na toto doc referencie.

Musíte použiť formátovač, ktorý potom naformátuje podľa jazyka vašej aplikácie