/ / Yii2: Ako môžem zabezpečiť, aby sa relácia vždy začala? - php, session, yii2, session-state

Yii2: Ako môžem zabezpečiť, aby sa relácia vždy začala? - php, session, yii2, session-state

Ako môžete zabezpečiť, aby sa relácia vždy začala v Yii2? V systéme Yii 1.0 sa zdalo, že existuje parameter konfigurácie autoStart ale v Yii2 to nevidím.

Potrebujem manuálne zavolať Yii::$app->session->open() (alebo session_start()) a ak áno, kde je to dobré miesto pre všetky žiadosti?

V čase písania Definitívna príručka nehovorí o tom.

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

Pri každom vyvolaní údajov o relácii spracovania metód v systéme Yii 2 sa relácia automaticky spustí, ak už nebola spustená.

Vždy môžete zavolať Yii::$app->session->open() priamo, ak chcete.