/ / Ako môžem použiť spojovník v mennom priestore? - php, namespaces, yii2

Ako môžem použiť pomlčka v pomenovaní mien? - php, namespaces, yii2

používam https://packagist.org/packages/bitdevelopment/yii2-validators , overenie počtu slov v Yii2, ale dostávam

>PHP Parse Error – yiibaseErrorException
syntax error, unexpected "-", expecting "," or ";"
bitdevelopmentyii2-validatorsWordValidator;

Ako to môžem použiť yii2 validator ?

odpovede:

7 pre odpoveď č. 1

V mennom priestore nemôžete použiť spojovník (-). Pretože konvencia pomenovávania tried neprijíma spojovník, musíte použiť podčiarkovník. Pozrite si konvenciu názvov tu.