/ / Ako identifikovať neúspešnú transakciu pri odpovedi na objednávku 2checkout? - php, laravel-5.2, platobná brána, opakované fakturácie, 2checkout

Ako identifikovať neúspešnú transakciu pri odpovedi na objednávku 2checkout? - php, laravel-5.2, platobná brána, opakované fakturácie, 2checkout

Dostávam rovnakú odpoveď pre oba úspechya zlyhanie transakcie Som na skúšobnom režime sandbox a pomocou hostovanej metódy checkout a mojej objednávky je opakovaná fakturácia Tu je moja odpoveď z 2checkout

"sid" => "101346602",
"middle_initial" => "",
"li_0_name" => "Business_3_8.00",
"key" => "F22EBC18AB05AAC86905E706410FCF0F",
"state" => "AS",
"email" => "manash149@gmail.com",
"li_0_type" => "product",
"li_0_duration" => "Forever",
"order_number" => "9093731870208",
"lang" => "en",
"currency_code" => "USD",
"invoice_id" => "9093731870217",
"li_0_price" => "8.00",
"total" => "8.00",
"credit_card_processed" => "Y",
"zip" => "781001",
"li_0_quantity" => "1",
"cart_weight" => "0",
"fixed" => "Y",
"_token" => "NK7YGNjpXem5pY7JK9VlYA1rT4cIqgY4EFrv8N81",
"last_name" => "",
"li_0_product_id" => "",
"street_address" => "asd",
"city" => "Guwahati",
"li_0_tangible" => "N",
"li_0_description" => "",
"ip_country" => "India",
"country" => "IND",
"merchant_order_id" => "",
"demo" => "Y",
"pay_method" => "CC",
"cart_tangible" => "N",
"phone" => "9706353416 9706353416",
"li_0_recurrence" => "1 Month",
"street_address2" => "",
"first_name" => "Manash",
"card_holder_name" => "Manash",

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Táto karta sa použila pre zlyhané transakcie

Credit Card Number: 4333433343334333
Expiration date: 10/2020
cvv:123

Ďalšie informácie Pozrite sa https://www.2checkout.com/documentation/libraries-php-tutorial


0 pre odpoveď č. 2

Nasledujúce informácie o kartách spôsobia zlyhanie v karanténe:

CC # 4333433343334333 MM / RRRR 10/2020 CVV 123

Práve som to overil, ktoré dáta testovacích kariet používate?