/ / php pracuje z kli, ale magento nie je - php, magento, rozhranie príkazového riadku

php pracuje od cli, ale magento nie je - php, magento, rozhranie príkazového riadku

Som sa podarilo dostať php beží v okne 10 príkazového riadku pridaním C: xamppphp na premenné prostredia. Ale stále nemôžem spustiť magento príkazy.

Otváram príkazový riadok od môjho magento/bin priečinok a napísanie akéhokoľvek príkazu magento, ale dostanem chybu "Magento nie je rozpoznaná ako interná alebo externá ..." chyba, takže môj magento inštalácia je stále bez obrázkov.

tu zadajte popis obrázku

Toto sú možnosti Snažil som sa.

Čo stále chýba?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

skúste bežať

php magento cache:flush

alebo

C:xamppphpphp.exe magento cache:flush

0 pre odpoveď č. 2

Našla som odpoveď vo fórach Magento.

Napísal som celú cestu a pracoval som.

php C: nastavenie xampphtdocsmagento2binmagento: statický obsah: nasadenie


0 pre odpoveď č. 3

spustite tento príkaz v adresári php ex: C: xamppphp

php C:xampphtdocsmagentobinmagento cache:flush