/ / Ako môžem mať výnimku z pravidla v mojom súbore .htaccess? - php, .htaccess, presmerovanie, koncové lomítko

Ako môžem mať výnimku pre pravidlo v mojom súbore .htaccess? - php, .htaccess, redirect, trailing-lomka

Pravdepodobne veľmi ľahká otázka, ale nemôžem ju uviesť do práce.

prípad: Koncová lomka bude z adresy URL odstránená nasledujúcim riadkom htaccess:

RewriteCond %{request_method} ^GET$
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/$
RewriteRule ^(.+)$ %1 [L,R=301] # <- this line removes the trailing slash
RewriteRule .* index.php [L]

Ako môžem urobiť výnimku pre túto stránku: mydomain.com/paypal/ipn/ takže nebude presmerovaný na 301: mydomain.com/paypal/ipn

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Výnimku môžete vytvoriť pomocou RewriteCond:

RewriteCond %{request_method} ^GET$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/paypal/ipn/ [NC]
RewriteRule ^(.+?)/$ %1 [L,R=301,NE]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule . index.php [L]