/ Ako integrovať 2checkout s hlavičkou PHP ("Location:")? - php, 2checkout

Ako integrovať 2checkout s hlavičkou PHP ("Location:")? - php, 2checkout

Snažím sa integrovať 2checkout.com API, Keď preskočím header funkcia a potom jej funkčná pokuta. V súčasnosti zobrazuje rovnaký kód php ako výstup

if ($charge["response"]["responseCode"] == "APPROVED") {
//echo "Thanks for your Order!";
header("Location: /servlet/Payment?option=1&msg=0");
exit(0);
}else{
$replyError = $charge["response"]["responseCode"];
header("Location: /servlet/Payment?option=2&msg=".$replyError);
exit(0);
//echo "<pre>";print_r($charge["response"]["responseCode"]);echo"</pre>";
}
} catch (Twocheckout_Error $e) {echo $e->getMessage();}

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nemôžete vygenerovať hlavičku po spustení html stránky.


0 pre odpoveď č. 2

Namiesto header() metóda použite metódu javascript na presmerovanie, ako je uvedené nižšie:

echo "<script>window.location="http://stackoverflow.com";</script>";