/ / PHP priemerný systém hodnotenia - php, systém, hodnotenie, hodnotenie

PHP priemerný ratingový systém - php, systém, hodnotenie, hodnosť

Vytváram webovú stránku, kde ľudia môžu hodnotiť ďalšie užívateľské profily na stupnici od 1 do 5.

Moja otázka je:

Ako to môžem urobiť, aby každé hodnotenie používateľadostane priemer sa vypočíta. Potom v závislosti od priemerného hodnotenia používateľov dostanú poradové číslo. Užívateľovi s najvyšším priemerným hodnotením sa zaraďuje číslo 1 a tak ďalej a tak ďalej.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

S tabuľkou users_ratings so stĺpcami user_id a rating

Vložte nové hodnotenie.

$sql = "INSERT INTO users_ratings SET user_id=$user_id, rating=$rating"

Načítať používateľov a priemerné hodnotenie zoradené podľa priemerného hodnotenia (najvyššie prvé).

$sql = "SELECT user_id, avg_rating AS AVG(rating) FROM users_ratings GROUP BY user_id ORDER BY AVG(rating) DESC"