/ / Prepnúť premennú hodnotu z JS na PHP - php, javascript, jquery, mysql, html

Premeňte premennú hodnotu z JS na PHP - php, javascript, jquery, mysql, html

Mám problém pri odovzdávaní hodnoty od JS doPHP, aby mohol byť použitý ako parameter pre funkciu PHP. Funkcia JS sa spustí po kliknutí na odkaz onclick udalosťou. Tu je kód JS + HTML:

<script type="text/javascript">
function insertIntoDb() {
$.GET OR POST("insert.php");
return false;
}
</script>

<a href="#" onclick="insertIntoDb();">INSERT MY USERNAME</a>

PHP (insert.php):

<?php
session_start();

function insert($username){
$username = mysql_real_escape_string($username);
$query = mysql_query("INSERT INTO List(Username) VALUES("$username")") or die(mysql_error());
}

if(isset($_POST["Username"])){
insert($_POST["Username"]);
}
?>

Ďakujem za toho, kto mi môže pomôcť .. Som veľmi nový pre PHP a JS, prosím odpudzujte svoju hlúposť.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Prenesiete údaje z prehliadača na váš server. Javascript je jazyk na manipuláciu s prehliadačom. PHP je váš jazyk na strane servera.

Môžete odovzdať dáta v žiadosti o získanie alebo odoslanie, napríklad "mypage.php? Username = john"

Čo chcete, je formulár, ktorý vám umožní komunikovať s používateľom

<script type="text/javascript">
function insertIntoDb() {
document.getElementById("myform").submit();
//or if you want to use jquery and ajax
$.post("insert.php", $("#myform").serialize());
return false;
}
</script>

<form id="myform" method="post" action="insert.php">
<a href="#" onclick="insertIntoDb();">INSERT MY USERNAME</a>
<input type="text" name="Username"></input>
</form>

1 pre odpoveď č. 2

index.html

<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#insert").click(function(event){
$.post("insert.php",{username:$(this).html()});
})
});
</script>
<a href="javascript:void(0);" id="insert">Username</a>

insert.php

<?php
function insert($username){
$conn = mysql_connect("host","user","passwd");
if($conn){
$username =  mysql_real_escape_string($_POST["username"]);
$result = mysql_query("INSERT INTO test.user(username) VALUES("".$username."")") or die(mysql_error());
mysql_close($conn);
}
}
if(isset($_POST["username"])){
insert($_POST["username"]);
}
?>