/ Ako získať parameter v url (laravel 5.3)? - php, laravel, url, get, laravel-5.3

Ako získať parameter v url (laravel 5.3)? - php, laravel, url, get, laravel-5.3

Moja adresa URL je takto: http://localhost/mysystem/public/users/index/2016

chcem dostať 2016, pretože to potrebujem. Ale som zmätený

Existujú nejakí ľudia, ktorí mi môžu pomôcť?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Vo svojej predchádzajúcej otázke vidím túto metódu:

public function store(CreateUserRequest $request)

Vaša cesta by mala vyzerať takto (čiastočne prevzatá z predchádzajúcej odpovede):

Route::get("users/store/{year}", "UserController@store")->name("users.store.year");

Všimnite si, že ak budeme stavať store metóda s Route::resource(), nebudete môcť prejsť rok prostredníctvom adresy URL.

Ak chcete, aby fungoval, musíte nastaviť trasu a zmeniť spôsob, ako:

public function store(CreateUserRequest $request, $year)

$year premenná bude mať 2016 hodnota.


0 pre odpoveď č. 2

Získať 2016, môžeš použiť $year = Request::segment(3);.