/ / Ako získať štítok s obrazom produktu mimo galérie? php, image, magento

Ako získať štítok produktu mimo galérie? php, image, magento

Hľadám spôsob, ako získať štítok s obrázkami bez toho, aby musel načítať celý produktGallery. V predvolenom nastavení je to, ako to Magento robí:

<?php foreach ($this->getGalleryImages() as $_image): ?>
<li>
<a href="#" onclick="popWin("<?php echo $this->getGalleryUrl($_image) ?>", "gallery", "width=300,height=300,left=0,top=0,location=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes"); return false;" title="<?php echo $this->htmlEscape($_image->getLabel()) ?>"><img src="/images/<?php echo $this->helper("catalog/image")->init($this->getProduct(), "thumbnail", $_image->getFile())->resize(56); ?>" width="56" height="56" alt="<?php echo $this->htmlEscape($_image->getLabel()) ?>" /></a>
</li>
<?php endforeach; ?>

A to, čo chcem urobiť, je niečo, čo:

$_product->someimageattribute->getLabel()

odpovede:

4 pre odpoveď č. 1

Tu je príklad z catalog/product/list.phtml.

<img src="/images/<?php echo $this->helper("catalog/image")->init($_product, "small_image")->resize(135); ?>" alt="<?php echo $this->stripTags($this->getImageLabel($_product, "small_image"), null, true) ?>" />