/ / Je možné zahrnúť košík na webovú stránku mimo adresára Opencart? - php, jquery, opencart

Je možné uviesť košík na webovej stránke mimo adresára Opencart? - php, jquery, opencart

Môj klient chce, aby malý vozík v záhlaví sa zobrazoval na všetkých stránkach, a to aj v tých, ktoré nie sú zahrnuté v obchode. Máte Opencart nainštalovaný v podpriečinku ... www.mypage.com/shop

Zvyšok webovej stránky je v www.mypage.com/index.php a tak ďalej ....

Je to možné, a niekto má riešenie na post?

Akákoľvek pomoc ocenená!

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Najjednoduchším spôsobom by bolo zavolať AJAX module/cart regulátor, ktorý zobrazí rovnaký výstup vrátený do predvolenej záhlavia témy http://demo.opencart.com/

$.get("http://website.com/shop/index.php?route=module/cart", function(html) {
// do something with the `html` variable
});