/ / Yii2 problém CRUD url - php, yii2

Yii2 problém CRUD url - php, yii2

Aplikácia Moja aplikácia Yii2 je založená na pokročilej šablóne. Vytvoril som CRUD pre model s názvom News in backend side.

Teraz, keď sa pokúšam otvoriť

/localhost/backend/web/index.php?r=News

nemožno vyriešiť žiadosť Správy.

Not Found (#404)

Unable to resolve the request "News".

tu je štruktúra:

backend

models
News

controllers
NewsController

Views
News
index
_form
_search
create
update
view

adresu url /localhost/backend/web/index.php?r=Novinky

Čo robím zle?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Skúste /localhost/backend/web/index.php?r=news rozlišuje veľké a malé písmená.


0 pre odpoveď č. 2

Ako povedal Mihai P, problém je pravdepodobne z dôvodu rozlišovania malých a veľkých písmen, ale ak z nejakého dôvodu potrebujete veľké písmeno, môžete jednoducho zmeniť súbor config / main.php takto:

"components" => [
"urlManager"=>[
"rules"=>[
"News"=>"/news",
],
"enablePrettyUrl"=>true,
],
...

Potom budete URL urýchlene ako /backend/web/index.php/News, ak chcete odstrániť index.php, pozrite sa na to odkaz ktoré vám dávajú niekoľko spôsobov, ako to urobiť.