/ / browser.driver.get bude čakať na uhlové dokončenie načítania - uhlopriečka

browser.driver.get čaká na uhlové dokončenie načítania - uhlomer

browser.get bude čakať na uhlové čakanie, kým sa nenačíta uhlová stránka a nie je dokončené vylepšenie. Čo je to browser.driver.get je to tiež počkajte, kým sa načíta uhlové. Môžeme pristupovať k určitým uhlovým lokátorom, keď načítame webovú adresu cez browser.driver.get ()

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

browser.driver.get() by zavolal get() metóda WebDriverJS vodiča a samozrejme by nečakalo, až Angular signalizuje svoju pripravenosť. To zvyčajne vedie k používaniu Explicitné čakanie čakať na splnenie určitých podmienok označujúcich, že sa stránka načíta.

Lokálne špecifické lokátory môžete použiť ako obvykle.