/ / Boost python varovanie C4244 - python, c ++, boost

Boost python varovanie C4244 - python, c ++, boost

Takže podľa tohto odkazu: http://boost.2283326.n4.nabble.com/1-34-0-Python-Type-Conversion-Wanring-td2624877.html varovanie generované v boost / python / caller.hpp:

C:Boostincludeboost-1_60boost/python/detail/caller.hpp(55): warning C4244:
"return": conversion from "Py_ssize_t" to "unsigned int", possible loss of data

by sa mali vyriešiť po verzii 1.34 z podpornej knižnice. Ale ako vidíte z kopírovaného varovania môjho projektu, používam boost 1.6 a stále dostávam toto varovanie. Všetko, čo sa mení, je riadok, ktorý nastane (52 -> 55).

Je tento problém nevyriešený pre verziu 1.6?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Podľa svn.boost.org to nebolo fixné až do 1.57.0.

Testoval to a nebol tiež pevne stanovený v 1,60.