/ / Mobile Redirect s .htaccess a javascript - presmerovanie, mobile

Mobilné presmerovanie pomocou .htaccess a javascript - presmerovanie, mobilné

Mám hlavnú webovú stránku a mobilnú webovú stránku ana automatické presmerovanie návštevníkov na mobilnú webovú stránku som použil presmerovanie .htaccess a presmerovanie veľkosti obrazovky javascript (ako zálohu). Moja otázka: je v poriadku použiť obidva tieto možnosti spoločne? Nie som veľmi oboznámený s týmto typom programovania, takže nie som si istý, či sa navzájom zrušia alebo nejakým spôsobom budú v konflikte!

Vďaka!

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

S používaním nie je nič zlé.htaccess a tiež pomocou javascriptu. Ale buďte opatrní, aby jedno pravidlo roztočilo iné pravidlo a tiež si všimnite, že javascript má prednosť pred .htaccess.

Môj návrh by bol, ak presmerujete podľa názvu zariadenia pomocou .htaccess a ak presmerujete podľa veľkosti, použite javascript.