/ / Rails 4 + Zurb Foundation 5 rámová chyba - rubín-na-koľajnice-4, zurb-základ

Rails 4 + Zurb Foundation 5 rámová chyba - ruby-on-rail-4, zurb-foundation

snažiť sa používať rámec Zurb Foundation 5 s Rails 4.2.1, ako je uvedené vhttp://www.gotealeaf.com/blog/rails-and-foundation-part-1/ ) Mám nasledujúcu chybu ..

Invalid CSS after "...ules: $modules ": expected "}", was "!global;"

v mojom klenotovom súbore som požiadal o drahokamy:

gem "rails", "4.2.1"
gem "sass-rails"
gem "foundation-rails"
...

v mojich aktívach / stylesheets / application.css

 *= require_tree .
*= require_self
*= require foundation_and_overrides

v mojich aktívach / javascripts / application.js

//= require jquery
//= require jquery_ujs
//= require foundation
//= require turbolinks
//= require_tree .
$(function(){$(document).foundation();});

je to môj prvý pokus použiť nadáciu (až do tej doby som bol pomocou Bootstrap ..) to nevyzerá tak jednoduché, ako Bootstrap3 + RAILS .. alebo niečo chýba v tuts ...

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

vyriešené pomocou najnovšieho klenotu

https://github.com/zurb/foundation/issues/6148

a špecifikovať

gem "foundation-rails", "5.4.5"

v súbore Gemfile