/ Príklad používania integrácie ActiveMerchant? - rubín na koľajniciach, aktívny obchodník

Príklad používania integrácie ActiveMerchant? - rubín na koľajniciach, aktívny obchodník

Kde nájdem úplný príklad ActiveMerchant Využívanie integrácie? Vidím veľa príkladov použitia brány, ale nemohol som vidieť, ako by sa mala integrácia použiť (napríklad čo robíte v return_url a cancel_return_url kontrolné akcie?)

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Neviem, či existuje konkrétny príklad využitia ActiveMerchant Integrations (možno to pomôže: http://peepcode.com/products/activemerchant-pdf), ale môžem vám povedať, že závisí od platobnej brány.

Navrhoval by som vykonať testovací transakciu a zistiť, aké sú paramery vrátené na bránu a potom urobiť kód, ktorý používa tieto params.

Napríklad v prípade 2checkout by ste chceliskontrolovať md5 hash, že 2checkout sa vráti, aby overil transakciu a vykonal záznam o platbe (možno uložiť surové parámy prijaté z 2checkout). Samozrejme, záleží aj na druhu spôsobu oznamovania, ktorý poskytuje vaša platobná brána.


4 pre odpoveď č. 2

Vytvoril som príklad Integrácia aktívneho obchodníka s výukovým programom 2Checkout ak máte stále záujem.