/ / Ako integrujete flexbox s Ruby on Rails - rubíny na koľajniciach, flexbox

Ako integrujete flexbox s Ruby on Rails - rubíny na koľajniciach, flexbox

Chcel by som použiť flexbox s rubínom na koľajniciach. Ako to robíte?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Ukázalo sa, že odpoveď je jednoduchá. Pre každý prvok, ktorý chcete ohýbať, musíte vyhlásiť display: flex, Ak sa chcete vyhnúť potrebe používať vlastné príkazy prehliadača, napr. -webkit-box-orient, zahrňte autoprefixer gem takže môžete jednoducho zadať štandardné príkazy flexbox do súborov css alebo scss. Tu je príklad

.{
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: centre
}

0 pre odpoveď č. 2

Mohli by ste použiť rám ako predné Nadácia Zurb na dosiahnutie tohto cieľa. Momentálne ich používam drahokam drahokam a jeho vynikajúca práca v mojej aplikácii.